Sunday, 14 June 2020

آغاز فعاليت بازرگام در شهر کرج


 

اين استارتاپ با هدف كاهش فاصله ي مزرعه تا سفره و همچنين حذف واسطه هاي غير ضرور از اواسط سال ٩٧ فعاليت خود را آغاز نموده و اكنون در شهرهاي تهران ، يزد ، اصفهان و كرمان و کرج فعال مي باشد . 

اين مجموعه سعي نموده تا با عرضه ي بي واسطه و همچنين با كيفيت انواع محصولات ميوه ، كاهش قيمت را به عنوان يك اصل مهم سرلوحه ي كار خود قرار دهد .

صرفه جويي در زمان و هزينه ، كاهش ترافيك و آلودگي هوا ، جلوگيري از ايجاد ازدحام و صف هاي شلوغ در ميوه فروشي ها و در كنار آن رعايت مسائل مهم بهداشتي از ديگر دستاوردهاي مهم بازرگام بوده است.

سفارش آنلاین میوه  و مواد غذایی از طریق سایت یا اپلیکیشن بازرگام
در استان البزر (شهر کرج

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.