میوه

1-8 از 8
- 22 %

پرتقال آبگیری

یک کیلوگرم±50 گرم...
35,000ریال
45,000ریال
- 18 %

پرتقال ناول جنوب

یک کیلو گرم ±50گر...
90,000ریال
110,000ریال
- 31 %

خیار گلخانه

یک کیلوگرم±50 گرم...
38,000ریال
55,000ریال
- 33 %
100,000ریال
150,000ریال
- 38 %

گریپ فروت

یک کیلوگرم±50 گرم...
25,000ریال
40,000ریال
- 15 %

لیمو شیرین

یک کیلوگرم±50 گرم...
55,000ریال
65,000ریال
- 14 %

موز

یک کیلوگرم±50 گرم...
155,000ریال
180,000ریال
- 22 %

نارنگی تخم پاکستانی

یک کیلوگرم±50 گرم...
70,000ریال
90,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.