میوه

1-13 از 13
- 16 %

آناناس

یک کیلووچهارصدگرم...
1,600,000ریال
1,900,000ریال
- 33 %

ازگیل

یک بسته دویست گرم...
100,000ریال
150,000ریال
- 14 %

پرتقال جنوب

یک کیلوگرم±100گرم...
190,000ریال
220,000ریال
- 24 %

پرتقال شمال

یک کیلوگرم±100گرم...
168,000ریال
220,000ریال
- 20 %

توت فرنگی

سیصدگرم±25گرم تو...
225,000ریال
280,000ریال
- 20 %

طالبی

یک کیلووپانصدگرم...
120,000ریال
150,000ریال
- 20 %

گریپ فروت

یک کیلوگرم±100گرم...
128,000ریال
160,000ریال
- 16 %

گوجه سبز

سیصدگرم±25گرم
235,000ریال
280,000ریال
- 19 %

مارشال سوپر

دوکیلووپانصدگرم±...
195,000ریال
240,000ریال
- 22 %

ملون متوسط

یک کیلووپانصدگرم...
102,000ریال
130,000ریال
- 17 %

موز

یک کیلوگرم±100گرم...
300,000ریال
360,000ریال
- 11 %

موز هندی

یک کیلوگرم±100گرم
276,000ریال
310,000ریال
- 21 %

کیوی

یک کیلوگرم±100گرم
198,000ریال
250,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.