میوه

1-24 از 24
- 13 %

هندوانه (بزرگ)

8 کیلوگرم ± 1 کیل...
56,000ریال
64,000ریال
- 12 %

موز

یک کیلوگرم±50 گرم...
177,000ریال
200,000ریال
- 8 %
120,000ریال
130,000ریال
- 11 %

انگور ریش بابا

یک کیلوگرم±50 گرم
93,000ریال
105,000ریال
- 26 %

خیار گلخانه

یک کیلوگرم±50 گر...
26,000ریال
35,000ریال
- 26 %

طالبی

سه کیلوگرم ±500 گرم
84,000ریال
114,000ریال
- 9 %

انبه (متوسط)

320±25 گرم یک عد...
67,500ریال
74,000ریال
- 18 %

خربزه (متوسط)

دو کیلو و پانصد گ...
57,500ریال
70,000ریال
- 14 %

آناناس بزرگ

یک کیلو و هفتصد گ...
500,000ریال
580,000ریال
- 18 %

شلیل

یک کیلوگرم±50 گرم
140,000ریال
170,000ریال
- 6 %

هلو ممتاز

یک کیلوگرم±50 گرم...
145,000ریال
155,000ریال
- 25 %

هندوانه (متوسط)

6 کیلوگرم ± 1 کیل...
42,000ریال
56,000ریال
- 18 %

خربزه (بزرگ)

چهار کیلوگرم±200 گرم
92,000ریال
112,000ریال
- 8 %

انبه (بزرگ)

360±25 گرم یک عد...
76,000ریال
83,000ریال
- 13 %

آلو قطره طلا

یک کیلوگرم±50 گرم
140,000ریال
160,000ریال
- 21 %

آلو شابلونی

یک کیلوگرم±50 گرم
110,000ریال
140,000ریال
- 17 %

خیار رسمی

یک کیلوگرم±50گرم...
35,000ریال
42,000ریال
- 12 %

هلو انجیری

یک کیلوگرم±50 گرم
154,000ریال
175,000ریال
- 25 %

انگور عسگری

یک کیلوگرم±50 گرم
88,000ریال
118,000ریال
- 20 %

شلیل انجیری

یک کیلوگرم±50 گرم
120,000ریال
150,000ریال
- 23 %

انجیر زرد

750±25 گرم
98,000ریال
127,500ریال
- 16 %

انجیر سیاه

750±25 گرم
82,000ریال
98,000ریال
- 33 %

سیب سبز

یک کیلوگرم±50 گرم
94,000ریال
140,000ریال
- 25 %

انگور سیاه

یک کیلوگرم±50 گرم
90,000ریال
120,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.