میوه

1-24 از 24
- 13 %

هندوانه (بزرگ)

8 کیلوگرم ± 1 کیل...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
56,000ریال
قیمت قبل: 64,000ریال
ذخیره شما: 8,000ریال (13 %)
56,000ریال
64,000ریال
- 12 %

موز

یک کیلوگرم±50 گرم...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
177,000ریال
قیمت قبل: 200,000ریال
ذخیره شما: 23,000ریال (12 %)
177,000ریال
200,000ریال
- 8 %

گلابی بیروتی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
120,000ریال
قیمت قبل: 130,000ریال
ذخیره شما: 10,000ریال (8 %)
120,000ریال
130,000ریال
- 11 %

انگور ریش بابا

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
93,000ریال
قیمت قبل: 105,000ریال
ذخیره شما: 12,000ریال (11 %)
93,000ریال
105,000ریال
- 26 %

خیار گلخانه

یک کیلوگرم±50 گر...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
26,000ریال
قیمت قبل: 35,000ریال
ذخیره شما: 9,000ریال (26 %)
26,000ریال
35,000ریال
- 26 %

طالبی

سه کیلوگرم ±500 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
84,000ریال
قیمت قبل: 114,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (26 %)
84,000ریال
114,000ریال
- 9 %

انبه (متوسط)

320±25 گرم یک عد...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
67,500ریال
قیمت قبل: 74,000ریال
ذخیره شما: 6,500ریال (9 %)
67,500ریال
74,000ریال
- 18 %

خربزه (متوسط)

دو کیلو و پانصد گ...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
57,500ریال
قیمت قبل: 70,000ریال
ذخیره شما: 12,500ریال (18 %)
57,500ریال
70,000ریال
- 14 %

آناناس بزرگ

یک کیلو و هفتصد گ...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
500,000ریال
قیمت قبل: 580,000ریال
ذخیره شما: 80,000ریال (14 %)
500,000ریال
580,000ریال
- 18 %

شلیل

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
140,000ریال
قیمت قبل: 170,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (18 %)
140,000ریال
170,000ریال
- 6 %

هلو ممتاز

یک کیلوگرم±50 گرم...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
145,000ریال
قیمت قبل: 155,000ریال
ذخیره شما: 10,000ریال (6 %)
145,000ریال
155,000ریال
- 25 %

هندوانه (متوسط)

6 کیلوگرم ± 1 کیل...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
42,000ریال
قیمت قبل: 56,000ریال
ذخیره شما: 14,000ریال (25 %)
42,000ریال
56,000ریال
- 18 %

خربزه (بزرگ)

چهار کیلوگرم±200 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
92,000ریال
قیمت قبل: 112,000ریال
ذخیره شما: 20,000ریال (18 %)
92,000ریال
112,000ریال
- 8 %

انبه (بزرگ)

360±25 گرم یک عد...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
76,000ریال
قیمت قبل: 83,000ریال
ذخیره شما: 7,000ریال (8 %)
76,000ریال
83,000ریال
- 13 %

آلو قطره طلا

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
140,000ریال
قیمت قبل: 160,000ریال
ذخیره شما: 20,000ریال (13 %)
140,000ریال
160,000ریال
- 21 %

آلو شابلونی

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
110,000ریال
قیمت قبل: 140,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (21 %)
110,000ریال
140,000ریال
- 17 %

خیار رسمی

یک کیلوگرم±50گرم...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
35,000ریال
قیمت قبل: 42,000ریال
ذخیره شما: 7,000ریال (17 %)
35,000ریال
42,000ریال
- 12 %

هلو انجیری

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
154,000ریال
قیمت قبل: 175,000ریال
ذخیره شما: 21,000ریال (12 %)
154,000ریال
175,000ریال
- 25 %

انگور عسگری

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
88,000ریال
قیمت قبل: 118,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (25 %)
88,000ریال
118,000ریال
- 20 %

شلیل انجیری

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
120,000ریال
قیمت قبل: 150,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (20 %)
120,000ریال
150,000ریال
- 23 %

انجیر زرد

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
98,000ریال
قیمت قبل: 127,500ریال
ذخیره شما: 29,500ریال (23 %)
98,000ریال
127,500ریال
- 16 %

انجیر سیاه

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
82,000ریال
قیمت قبل: 98,000ریال
ذخیره شما: 16,000ریال (16 %)
82,000ریال
98,000ریال
- 33 %

سیب سبز

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
94,000ریال
قیمت قبل: 140,000ریال
ذخیره شما: 46,000ریال (33 %)
94,000ریال
140,000ریال
- 25 %

انگور سیاه

یک کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
90,000ریال
قیمت قبل: 120,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (25 %)
90,000ریال
120,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.