محصولات جدید

1,150,000ریال
244,000ریال
595,000ریال
613,000ریال
114,700ریال
750,000ریال
189,500ریال
99,000ریال
89,900ریال
73,600ریال
99,000ریال
86,000ریال
275,500ریال
275,500ریال
275,500ریال
275,500ریال
275,500ریال
- 21 %

هلو انجیری

500گرم±50
143,000ریال
180,000ریال
113,000ریال
- 15 %

گلابی

500گرم±30
280,000ریال
330,000ریال
- 33 %
100,000ریال
150,000ریال
347,500ریال

سرکه سیب مهرام500

500میلی لیتر
195,000ریال
258,700ریال
258,700ریال
423,900ریال

ماسک50تایی4رنگ

2بسته10تایی ماسک...
400,000ریال
129,000ریال
208,500ریال
162,960ریال
237,000ریال
169,000ریال
185,000ریال
189,380ریال
475,000ریال
281,450ریال
- 38 %

انجیر زرد

250گرم±20
53,000ریال
85,000ریال
- 23 %

انگور سیاه

500گرم±50
147,000ریال
190,000ریال
273,000ریال
579,900ریال
235,500ریال
228,800ریال
228,800ریال
238,500ریال
265,500ریال
207,300ریال
271,600ریال
212,100ریال
235,800ریال
75,490ریال
173,730ریال
- 20 %
64,000ریال
80,000ریال
- 20 %
64,000ریال
80,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
56,000ریال
70,000ریال
- 20 %
56,000ریال
70,000ریال
- 20 %
56,000ریال
70,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
64,000ریال
80,000ریال
- 20 %
16,000ریال
20,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
40,000ریال
50,000ریال
- 20 %
32,000ریال
40,000ریال
374,500ریال
189,000ریال
199,500ریال
293,700ریال
381,300ریال
169,900ریال
149,400ریال
169,900ریال
169,900ریال
244,000ریال
- 40 %
120,000ریال
200,000ریال
- 10 %
166,500ریال
185,000ریال
- 10 %
117,000ریال
130,000ریال
- 10 %
90,000ریال
100,000ریال
- 10 %
76,500ریال
85,000ریال
- 10 %
63,900ریال
71,000ریال
- 10 %
63,900ریال
71,000ریال
- 10 %
63,900ریال
71,000ریال
- 18 %

انگور رطبی

500گرم±50
98,000ریال
120,000ریال
- 32 %

سیب گلاب درجه دو

1کیلوگرم±100گرم
170,000ریال
250,000ریال
- 16 %

شلیل

500گرم±50
185,000ریال
220,000ریال
- 19 %

آلو قرمز

500گرم±50
130,000ریال
160,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.