محصولات جدید

شکر تنظیم بازار

بسته900گرمی
78,000ریال
250,000ریال
- 19 %

سالاک

یک عدد
650,000ریال
800,000ریال
- 23 %

توت فرنگی درجه دو

300گرم ± 25گرم
115,000ریال
150,000ریال
- 13 %

ملون سوپر

یک کیلووپانصدگرم...
87,000ریال
100,000ریال
- 10 %
66,240ریال
73,600ریال
- 10 %
80,910ریال
89,900ریال
- 18 %

گوجه ریز رنگی

یک بسته 120گرمی
230,000ریال
280,000ریال
- 18 %

خیار یزدی

یک کیلوگرم±100گرم...
115,000ریال
140,000ریال

کرم ارده ساده

بسته200گرم شیررضا
185,000ریال

شیره خرما

بسته900گرم شیررضا
180,000ریال

حلوا ارده ساده

بسته205گرم شیررضا
198,000ریال

حاجی بادام

بسته700گرم شیررضا
275,000ریال

پکیج محصولات شیر رضا

کرم ارده+شیره خرم...
800,000ریال
28,000ریال
192,400ریال
169,800ریال
170,000ریال
220,000ریال
130,000ریال
60,000ریال
60,000ریال
50,000ریال
900,000ریال
380,000ریال
580,000ریال
- 17 %

خرمای ویژه کبکاب

یک بسته یک کیلوو...
400,000ریال
480,000ریال
420,000ریال
420,000ریال
175,000ریال
550,000ریال
1,099,000ریال
85,420ریال
98,100ریال
125,000ریال
69,900ریال
124,500ریال

عسل 500 hanik

500'گرمی
375,000ریال
50,000ریال
345,000ریال
43,000ریال
998,000ریال
1,049,000ریال
1,049,000ریال
104,000ریال
240,000ریال
180,000ریال
230,000ریال
99,000ریال
70,000ریال
600,000ریال
580,000ریال
359,000ریال
130,000ریال
590,000ریال
125,000ریال
260,000ریال
150,000ریال
259,500ریال

شامپو گزنه بس

جلوگیری از ریزش مو
135,800ریال
172,700ریال
403,000ریال
382,000ریال
540,000ریال
398,000ریال
299,500ریال
234,300ریال
56,700ریال
56,700ریال
56,700ریال
105,000ریال
87,400ریال
70,000ریال
220,000ریال
129,000ریال
185,000ریال
175,000ریال
86,000ریال
86,000ریال
80,000ریال
65,000ریال
70,000ریال
1,127,000ریال
420,000ریال
470,000ریال
299,000ریال
235,000ریال
299,000ریال
250,000ریال
330,000ریال
179,000ریال
155,000ریال
500,000ریال
492,000ریال
450,000ریال
340,000ریال
340,000ریال
238,000ریال
199,000ریال
110,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.