چاشنی و ادویه هایپر

1-50 از 136

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

385,000ریال
384,730ریال
283,000ریال
450,000ریال
210,860ریال
286,000ریال
409,000ریال
396,000ریال
270,000ریال
180,000ریال
525,000ریال
261,180ریال
245,740ریال
209,000ریال
400,000ریال
403,000ریال
405,000ریال
420,000ریال
547,000ریال
322,000ریال
481,420ریال
170,000ریال
430,000ریال
152,000ریال
237,000ریال
264,000ریال
370,000ریال
330,000ریال
458,000ریال
240,000ریال
120,000ریال
272,000ریال
440,000ریال
403,000ریال
392,000ریال
340,000ریال
180,000ریال
327,000ریال
577,000ریال
80,170ریال
189,500ریال
90,000ریال
366,000ریال
198,070ریال
396,000ریال
279,000ریال

سس گوجه فرنگی سحر

سس گوجه فرنگی 390...
200,000ریال
303,000ریال
249,000ریال
256,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید


-->