زرگام چیست؟

زرگام چیست؟
زرگام ,اعتبار تعریف شده در بازرگام می باشد که بر اساس ثبت نام در سایت , معرفی دوستان , خرید و... به مشتریان تخصیص داده میشود

                  [ هر زرگام معادل 1000 ریال می باشد]

قوانین استفاده از زرگام

هر کاربر با ثبت نام در سامانه بازرگام 100 زرگام بدست می آورد.
کاربر در اولین خرید خود از بازرگام،  معادل 30 درصد مبلغ فاکتور سفارش خود زرگام بدست می آورد.
در هنگام خرید، کاربر می تواند از زرگام خود استفاده نماید. بدین شکل که تعداد زرگام را مشخص نموده و دکمه اعمال زرگام را می زند تا به تعداد زرگام 1000* ریال از مبلغ فاکتور وی کم شود.
در حال حاضر، در هر خرید، کاربر امکان استفاده از زرگام معادل 50 درصد مبلغ فاکتور را دارد و 50 درصد فاکتور را بایستی بپردازد. این درصد قابل تغییر می باشد.

در حال حاضر، معرف پس از اولین خرید شخص معرفی شونده  50  زرگام دریافت می کند..

امکان استفاده از زرگام و کارت تخفیف به صورت همزمان وجود ندارد.

درهر مرحله واریزی زرگام پیامک بازرگام ارسال می شود.

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.