شوینده هایپر

1-50 از 103

از آنجایی که هدف بازرگام تسهیل خرید برای مصرف کننده نهایی می باشد، تمام طرح های تخفیفی برای استفاده خانوار می باشد. بر این اساس سفارشاتی که بصورت عمده از یک یا چند قلم جنس ثبت می شوند قابل ارسال نیست.
کلیه سفارش های ثبت شده در بازرگام در صف پردازش قرار گرفته و تلاش ما بر انجام بی نقص این فرآیند میباشد، با وجود این در صورتیکه موجودی محصولی در بازرگام به پایان برسد و یا قیمت کالا اشتباه درج شده باشد (حتی پس از اقدام کاربر به ثبت سفارش) حق لغو آن سفارش و استرداد وجه به مشتری برای بازرگام محفوظ است و کاربر با ورود به بازرگام می پذیرد از این امر آگاهی داشته و در این خصوص ادعایی نخواهد داشت.

314,250ریال
1,333,700ریال
92,300ریال
299,000ریال
1,075,000ریال
136,500ریال
79,300ریال
490,000ریال
522,200ریال
1,137,900ریال
389,500ریال
422,000ریال
157,500ریال
1,450,000ریال
492,470ریال
1,077,000ریال
- 38 %
458,490ریال
742,200ریال
610,600ریال
390,000ریال
411,300ریال
720,000ریال
573,500ریال
196,800ریال
731,010ریال
1,100,000ریال
1,400,460ریال
857,500ریال
490,000ریال
395,000ریال
848,000ریال
2,164,500ریال
1,574,210ریال
857,500ریال
502,320ریال
400,000ریال
297,000ریال
195,400ریال
400,000ریال
261,250ریال
457,760ریال
237,310ریال
315,680ریال
138,900ریال
587,500ریال
587,500ریال
338,000ریال
493,700ریال
127,100ریال
251,750ریال
258,230ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید